Sidebar

Nghiên cứu khoa học

kh1.jpg
kh2.jpg

Quy trình đăng ký đề tài sinh viên

STTQuy trìnhBiểu mẫuTrách nhiệmHỗ trợ
1BM.01-QT.03-KHCN
P.QLKH&HTQT  
BCN Khoa
ĐTN, Hội SV

2BM.02-QT.03-KHCN
Các Khoa, CNĐT 
3BM.03-QT.03-KHCN
BM.04-QT.03-KHCN
BGH
P.QLKH&HTQT
Các Khoa

4BM.05-QT.03-KHCN
BM.06-QT.03-KHCN
BM.07-QT.03-KHCN
Các Khoa
P.QLKH&HTQT
CNĐT 

5BM.08-QT.03-KHCN
BGH
P.QLKH&HTQT
Các Khoa, CNĐT

6BM.05-QT.03-KHCN
BM.12-QT.03-KHCN
BM.13-QT.03-KHCN
BM.14-QT.03-KHCN
BM.15-QT.03-KHCN
CNĐT
GVHD

7BM.09-QT.03-KHCN
BM.10-QT.03-KHCN
BM.11-QT.03-KHCN
Các Khoa
P.QLKH&HTQT
CNĐT 

8BM.16-QT.03-KHCN
BM.17-QT.03-KHCN
Các Khoa
P.QLKH&HTQT
CNĐT 
CNĐT
9BM.05-QT.03-KHCN

BGH
P.QLKH&HTQT
Các Khoa, CNĐT

10
P.QLKH&HTQT
TTHL&TT

11Theo QT thanh toán
P. KH-TC
P.KH-TC
CNĐT

12
P.QLKH&HTQT
TTHL&TT

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
khh1.png
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đạt giải Nhất Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2021
khh2.jpg
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đạt giải Nhì Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2020
khh3.png
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021

kh5.png
kkhh.png
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020


khh51.jpg
khh6.png
Cuộc thi “Thử thách sáng tạo trong mô hình giáo dục STEM - UTE STEM HUB 2020”