Sidebar

Tín dụng học tập

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề, gồm: 
- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; 
- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình: 
+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn; 
+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo. 
- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Học sinh, sinh viên trong các trường hợp nêu trên được vay vốn khi: 
- Đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay; 
- Học sinh, sinh viên năm thứ nhất có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường; 
- Học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên với các hành vi cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
Theo Quyết định 1656/QĐ-TTg, học sinh, sinh viên được vay vốn tối đa 2,5 triệu đồng/tháng (so với năm 2018, mức cho vay này đã tăng 01 triệu đồng/tháng). 
Lãi suất nợ quá hạn vẫn không thay đổi, được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.
Điều 9 Quyết định 157 nêu rõ, học sinh, sinh viên phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày kết thúc khoá học. 
Đến kỳ trả nợ cuối cùng, nếu học sinh, sinh viên vẫn còn khó khăn chưa trả được nợ thì phải có văn bản đề nghị gia hạn nợ. Khi đó, Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét cho gia hạn nợ; thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn trả nợ. 
Mục đích: tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đúng kỳ hạn theo thông báo.